WAT BETEKENT CONTROLE?

Om de hoogwaardige kwaliteit van de Menarini-geneesmiddelen te bereiken, is controle tijdens het gehele productieproces van essentieel belang.
Onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole voeren elke dag alle noodzakelijke tests uit om te controleren dat het geneesmiddel voldoet aan de vereiste hoogwaardige specificaties. Menarini controleert elke stap in het productieproces en hecht daar bijzonder veel waarde aan.

Elke fabriek van Menarini heeft een eigen kwaliteitsafdeling en deze rapporteert aan de internationale kwaliteitsafdeling. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het toezicht dat de kwaliteitscontroles op de juiste manier worden uitgevoerd. Door het standaardiseren van de productieprocessen en de controle erop is de kwaliteit van het geneesmiddel waar ter wereld het ook wordt geproduceert gelijk. Het behoort tot de filosofie van Menarini om aandacht te besteden aan de kwaliteit van elk detail en deze overtuiging vormt het hart van onze onderneming.

 Bij de door Menarini geslecteerde grondstoffenleveranciers worden de fabrieken regelmatig geinspecteerd en gecontroleerd op de door ons gestelde kwaliteitseisen, waar ter wereld deze zich ook bevinden.

 Alle medewerkers die deel uitmaken van de productieketen worden regelmatig getraind en bijgeschoold zodat de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn om kwalitatief werk te leveren.

 Er worden tijdens de productie van onze geneesmiddelen technologisch hoog geavanceerde machines gebruikt. Ook deze worden in ons kwaliteitsprogramma onderworpen aan periodieke controles om toe te zien op de juiste werking.

 Voordat ons geneesmiddel wordt toegelaten tot de markt wordt aan het eind van het productieproces nauwlettend gecontroleerd of het geneesmiddel en de verpakking voldoen aan de door de gezondheidsautoriteiten gestelde specificaties.

Zo is door controle na controle de kwaliteit van onze geneesmiddellen gegarandeerd.

Florence - Microbiologisch laboratorium
Controle op micro-organismen

ALLES IS ONDER CONTROLE, WANT DAT IS MENARINI.

Het controleproces blijft gedurende de gehele levensduur van het geneesmiddel van kracht, vanaf het begin van de ontwikkeling tot het gebruik door de patiënt. Menarini heeft dit tot de hoeksteen van haar beleid gemaakt: elke handeling die door haar medewerkers wordt uitgevoerd, voldoet aan specifieke eisen en is beschreven in vaste procedures, om zodoende de best mogelijke productiemethode voor de geneesmiddelen te waarborgen.

Menarini heeft specifieke in-house faciliteiten om de hoge kwaliteitsnormen, die gelden voor al haar vestigingen in de wereld, te controleren. Met deze hoge kwaliteitseisen voor onze geneesmiddelen en de borging ervan wordt continue gewerkt aan de verbetering van de gezondheid van patiënten.

INTERESSANTE FEITEN

Wist u dat...

Vanwege de wereldwijde aanwezigheid van Menarini luchttranssport een belangrijke vorm van distributie is.
Menarini door middel van het gebruik van speciale isolatiedekens een manier heeft gevonden om haar geneesmiddelen te beschermen als ze door de lucht worden vervoerd.

Wist u dat...

Een Menarini kwaliteitsmedewerker gemiddeld 35 uur training per jaar krijgt.

Wist u dat...

Elke Menarini productielocatie gemiddeld 8 keer per jaar wordt geïnspecteerd door Menarini zelf of door de autoriteiten.
Menarini een speciaal team heeft dat het hele jaar de wereld rondreist om de productielocaties en toeleveranciers te controleren.

Wist u dat...

De keuze van een actieve ingredient meer dan een jaar kan duren en Menarini inspecties over de hele wereld uitvoert om de juiste te vinden.

OOK IN DE APOTHEEK.

Menarini biedt uitgebreide wetenschappelijke informatie aan artsen en apothekers, zodat hun kennis over het geneesmiddel dat Menarini levert volledig is. Hiermee hoopt Menarini bij te dragen aan de veiligheid en het juiste gebruik van haar geneesmiddelen.

Controleren betekent ook altijd een luisterend oor te hebben. Menarini registreert alle bijwerkingen die door artsen, apothekers en patiënten waar dan ook ter wereld gemeld worden. Controleren en keuren gaat altijd door omdat de gezondheid van mensen de drijfveer van ons handelen is.

CONTROLE IN ÉÉN OOGOPSLAG

Menarini heeft 345 kwaliteitscontrole - medewerkers en 85 kwaliteitsborgingsmedewerkers. Gemiddeld worden er per jaar meer dan een miljoen controles uitgevoerd. In 2012 waren dat er 1.088.000. Elke laborant bij Menarini volgt per jaar 35 uur aan training en bijscholing.

Interesting facts

Did you know that...

Menarini has found a way to keep its products under control and protected when they are being transported by air through the use of special insulating blankets.
During the globalisation process, the control of product transportation has produced an efficient distribution system.

Did you know that...

On average, a Menarini lab technician undergoes 35 hours of training per year.

Did you know that...

Every Menarini manufacturing site is inspected on average 8 times per year by the authorities and partners of the Group, and Menarini itself has a team that travels all year round to control these sites and relative suppliers worldwide.

Did you know that...

The selection of an active ingredient may take more than a year, and in order to find the right one Menarini makes inspections all over the world.

ONZE WAARDEN

10 kernwaarden die het succes van onze groep hebben veroorzaakt. LEES VERDER »

Afdeling Diagnostics

Geavanceerde technologie. LEES VERDER »

Kwaliteit op de eerste plaats

Kwaliteit: uitgangs- en eindpuntcriteria voor onze geneesmiddelen. LEES VERDER »

MENARINI IN DE WERELD

De Menarini Group heeft bedrijven die bijna overal ter wereld gevestigd zijn. LEES VERDER »