PASWOORD: KWALITEIT

De productie van geneesmiddelen is een kritisch proces en vereist gevalideerde processen en strenge en gedetailleerde procedures om te garanderen dat het eindproduct altijd aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Het leveren van hoogwaardige kwaliteit is van groot belang in de farmaceutische industrie. Bij elk onderdeel van het productieproces controleren onze medewerkers van de kwaltiteitsafdeling of de kwaliteit van het geproduceerde product precies overeenkomt met de kwaliteitseisen die door Menarini gesteld zijn en door de bevoegde gezondheidsautoriteiten vereist worden. De volgende zijn een aantal van de taken die toevertrouwd zijn aan onze kwaliteitsafdelingen:

  • het kwalificeren en controleren van onze leveranciers
  • het opstellen van de meest geschikte procedures voor elk onderdeel van het productieproces
  • het beoordelen van onze procedures en het identificeren van alle mogelijke kritische stappen door het toepassen van risicoanalysetechnieken
  • het standaardiseren (valideren) van de productieprocessen om de gewenste kwaliteit te garanderen
  • het definiëren welke testen/inspecties er tijdens de verschillende productiestappen uitgevoerd moeten worden
  • het controleren of aan alle productie- en kwaliteitseisen is voldaan alvorens het geneesmiddel toe te laten tot de markt
  • het verzamelen van allerlei informatie nadat het geneesmiddel op de markt is gekomen
  • het verwerken en evalueren van deze informatie om bij te dragen aan de verdere verbetering van de geneesmiddelen.

De kwaliteit van een geneesmiddel begint met de juiste keuze van de werkzame stof en andere ingredienten. Potentiele leveranciers worden dan ook zorgvuldig geselecteerd en gekwalificeerd voordat ze onze leveranciers mogen worden. Onze kwaliteitsmedewerkers controleren regelmatig monsters van alle grondstoffen van het geneesmiddel alvorens ze mogen worden gebruikt in het productieproces. Elke fabriek waar onze geneesmiddelen worden geproduceerd, wordt regelmatig geinspecteerd om vast te stellen dat deze voldoet aan de internationale kwaliteitsnormen.

Florence - Productielocatie
Productie steriele ampullen

Activiteiten Kwaliteitscontrole

Hoewel de preventieve maatregelen die wij nemen talrijk en uitgebreid zijn, stoppen we hier niet. Met het oog op de beste bescherming van het welzijn van patiënten, worden de grondstoffen en het verpakkingsmateriaal dat we gebruiken getest en geïnspecteerd in de laboratoria van de kwaliteitsafdeling om deze te controleren op geschiktheid voor gebruik.

Pas nadat ze na de kwaliteitscontrole goedgekeurd zijn, kunnen deze materialen worden gebruikt voor de vervaardiging van onze geneesmiddelen. Verdere tests worden uitgevoerd om te controleren of de eindproducten conform de gestelde kwaliteitsspecificaties zijn.

Voordat een geneesmiddel de fabriek verlaat, voert de kwaliteitsafdeling voor alle zekerheid nog een laatste controle uit om er zeker van te zijn dat alle voorgeschreven stappen correct zijn uitgevoerd en dat alle laboratoriumtestresultaten aan de gestelde waarden voldoen.

HOE MAAKT MENARINI EEN GENEESMIDDEL?

Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel duurt gemiddeld ongeveer 10 jaar. Er is veel onderzoek en klinische ontwikkeling nodig om goed inzicht te krijgen in de effectiviteit van het geneesmiddel. Om toestemming te verkrijgen om het geneesmiddel op de markt te brengen wordt het ter goedkeuring bij de gezondheidsautoriteiten ingediend.

Nadat registratie (goedkeuring) is verkregen gaat het geneesmiddel bij Menarini in productie.

De productie is een cruciale en kritische fase en vereist daarom gevalideerde productieprocessen en strenge en zorgvuldige procedures zodat constante kwaliteit van het geneesmiddel kan worden gewaarborgd. Op deze wijze werken alle vestigingen van Menarini en haar partners, waar ook ter wereld aanwezig.

INTERESSANTE FEITEN:

Wist u dat...

Menarini meer dan 150 jaar geleden als apotheek in Napels werd opgericht. En deze apotheek nog steeds onder dezelfde naam bestaat.

Wist u dat...

Friedrich von Heyden die zijn naam gaf aan de Chemische Fabrik Von Heyden te Dresden, het eerste bedrijf dat acetylsalicylzuur industrieel vervaardigde en op de markt bracht?

Wist u dat...

Berlin Chemie, onderdeel van de Menarini Group, voor de val van de Berlijnse Muur een van de grootste farmaceutische bedrijven in Oost-Europa was?

Wist u dat...

De Menarini Group op de 17de plaats op de ranglijst van Europese farmaceutische bedrijven staat en 34ste in de wereld?

KWALITEIT MAAKT HET VERSCHIL

Een geneesmiddel moet:

  effectief zijn; dat betekent, het moet het verwachte therapeutische effect geven

  veilig zijn; dat betekent, het mag geen risico vormen voor de gezondheid van de patiënt; dergelijke risico's kunnen ontstaan als de grondstoffen voor vervaardiging niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen of indien de productieprocessen niet juist uitgevoerd zijn;

  gecontroleerd zijn; dat betekent, het moet worden ondersteund door een kwaliteitssysteem (een manier van werken die correct en gestandaardiseerd is en zich uitstrekt tot al degenen die aan de productie van een geneesmiddel deelnemen) en in overeenstemming zijn met de door de gezondheidsautoriteiten goedgekeurde specificaties.

Alleen dankzij de voortdurende inzet en deskundigheid van alle afdelingen betrokken bij de productie en kwaliteitscontrole is het mogelijk te kunnen garanderen dat elk geneesmiddel dat door Menarini op de markt wordt gebracht voldoet aan alle gestelde eisen.

VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN VOOR ONZE PRODUCTEN

Alle processen bij Menarini zijn gebaseerd op betrouwbare waarden en worden uitgevoerd door medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Onze medewerkers worden gedreven door passie en betrokkenheid om elke dag een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke innovatie om de gezondheid van mensen te bevorderen.

Het is dan ook geen wonder dat Menarini kwalitatieve geneesmiddelen produceerd: het zit in onze manier van denken en werken volgens vaste en gecontroleerde procedures.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR ONZE PRODUCTEN EN PATIËNTEN

Alle processen bij Menarini zijn gebaseerd op betrouwbare waarden en worden uitgevoerd door medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Onze medewerkers worden gedreven door passie en betrokkenheid om elke dag een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke innovatie om de gezondheid van mensen te bevorderen.
Het is dan ook geen wonder dat Menarini kwalitatieve geneesmiddelen produceerd: het zit in onze manier van denken en werken volgens vaste en gecontroleerde procedures.

ONZE PRODUCTIE IN CIJFERS

Menarini heeft wereldwijd veertien productievestigingen Florence (2 locaties), Pisa, L’Aquila, Lomagna, Berlijn (2 locaties), Dresden, Kaluga, Istanbul, Shannon, Jakarta en Guatemala. In 2014 werden gezamenlijk 530 miljoen verpakkingen geproduceerd.

Interesting facts

Wist u dat...

Menarini meer dan 150 jaar geleden als apotheek in Napels werd opgericht. En deze apotheek nog steeds onder dezelfde naam bestaat.

Wist u dat...

Friedrich von Heyden (who gave his name to our plant in Dresden) founded Chemische Fabrik Von Heyden, the first company to conduct industrial synthesis and marketing of acetylsalicylic acid?

Wist u dat...

Berlin Chemie, before the fall of the Berlin Wall, was one of the largest pharmaceutical companies in Eastern Europe?

Wist u dat...

Menarini Group is in 17° place among Europe pharmaceutical companies, and 34° in the world?

ONZE WAARDEN

10 kernwaarden die het succes van onze groep hebben veroorzaakt. LEES VERDER »

Afdeling Diagnostics

Geavanceerde technologie. LEES VERDER »

Kwaliteit op de eerste plaats

Kwaliteit: uitgangs- en eindpuntcriteria voor onze geneesmiddelen. LEES VERDER »

MENARINI IN DE WERELD

De Menarini Group heeft bedrijven die bijna overal ter wereld gevestigd zijn. LEES VERDER »